Це корисне для батьків

 

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 201 7/201 8 навчальному році

Лист МОН №1/9-185 від 27.03.2018 року   "Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році" – Освіта.UAhttps://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60397/print/ 2/17

Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робіт. Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових класів/методичні об’єднання вчителів відповідно до вимог  початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Атестаційні матеріали, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики у двох варіантах, погоджує педагогічна рада і затверджує керівник закладу освіти. Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових. Звертаємо увагу на те, що у разі відсутності учня (вихованця) в день проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у колонці під датою її проведення фіксують відсутність учня. На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 1 3.04.201 1 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 1 травня 201 1 року за № 566/1 9304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 1 9.08.201 6 № 1 009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 .08.201 3 № 1 222»). Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1 -4 класів закладів загальної середньої освіти. При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи необхідно враховувати такі аспекти: перевірці підлягає навчальний матеріал, що опановувався учнями впродовж навчання в початковій школі;контрольна робота повинна містити компетентнісно орієнтовані завдання різних рівнів складності; кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу; тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання;завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах.

   

До уваги батьків

Організація прийому дітей до перших класів 2018-2019 н.р. Конституція України Стаття 53. Кожен має право на освіту
 1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
 2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...
Закон України "Про освіту" Стаття 12. Повна загальна середня освіта п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій. Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.     Закон України "Про загальну середню освіту" Стаття 18. Зарахування учнів
 1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
 

Калуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 проводить  набір учнів у 1 клас школи І ступеня на 2018/2019н.р.

У 2018-2019н.р. у нашій країні істотно змінилися правила прийому дітей до 1 класу. Тепер  важливу роль для зарахування матиме адреса проживання і прописки майбутнього першокласника. Згідно з правилами Нової української школи, за нашим навчальним закладом  закріплена  певна територія  обслуговування:      

ВИТЯГ  З РІШЕННЯ виконавчого комітету Калуської міської ради

Засідання виконавчого комітету Калуської міської ради від   23.01.2018     4  «Про визначення територій обслуговування закладами загальної середньої освіти міста» Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року   № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей  шкільного віку та учнів» та з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, виконавчий комітет міської ради вирішив:      

1.6.      До загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 належать вулиці:

Богдана Хмельницького (парна сторона від початку вулиці до будинку № 30), Січових Стрільців, Пушкіна (непарна сторона вулиці),  Вітовського, Стуса (парна сторона вулиці),  Володимира Тисовського, Глібова, Чайковського.    

Дітям, які досягли 6-річного віку та живуть у її межах, гарантоване місце в першому класі нашої школи.

За наявності вільних місць, якщо класи школи будуть заповнені не на всі 100%, адміністрація може зарахувати  дитину з інших територій обслуговування.     У квітні і травні будуть прийматися документи  дітей за місцем проживання, після 1 червня - від усіх інших.   У приймальній закладу  здійснюватиметься прийом такихдокументів: заява батьків або осіб, які їх замінюють ( бланк заяви – у директора); оригінал та копія свідоцтва про народження дитини у файлі А4; індивідуальна медична карта дитини ф.026у, карта профілактичних щеплень ф.063).

Підготовчі  заняття з майбутніми першокласниками будуть проводитися з 04 червня по 15 червня 2018 року (за окремим графіком).

  РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
 1. Радійте Вашій дитині!
 2. Розмовляйте з дитиною спокійним голосом. Для дитини Ви – зразок мовлення, адже вона вчиться мови, наслідуючи, слухаючи, спостерігаючи. Ваша дитина буде говорити так, як Ви. Малюк успішніше засвоює мову тоді, коли дорослі слухають його, спілкуються, розмовляють. Виявляйте готовність слухати. Якщо роль слухача Вас втомлює, якщо Ви поспішаєте, не забувайте: терпіння, виявлене в дошкільний період, суттєво полегшить ваші проблеми в майбутньому.
 3. Щодня читайте дитині. Розучуйте скоромовки, чистомовки.
 4. Приділяйте дитині якомога більше часу. Саме в дошкільні роки закладаються основи впевненості в собі та успішного спілкування поза сім’єю. Від рівня раннього мовленнєвого розвитку залежатиме подальший процес росту дитини в школі.
 5. Не забувайте, що мова та мовлення краще розвиваються в атмосфері спокою, безпеки та любові.
 6. У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси. Поважайте її неповторність.
 7. Розвивайте основні лінії дошкільного дитинства – вміння слухати, бачити, відчувати.
 8. Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м’язів руки, аби їй було легше опановувати письмо. Для цього необхідно вчити малюка вирізати, малювати, зафарбовувати, будувати, складати невеликі за розміром деталі, зображення. Навчіть дитину зав’язувати та розв’язувати вузлики.
 9. Забезпечуйте можливості та умови для повноцінної гри. Гра – це провідна діяльність дошкільника. Л.С.Виготський відзначав: «Чим краще дитина грається, тим краще вона підготовлена до навчання у школі».
 10. Допомагайте дитині осягнути склад числа. Немає необхідності, щоб вона механічно лічила до 100 і більше. Нехай рахує до 10-20, але особливо важливо розуміти і знати, з яких чисел складається 5, а з яких – 7 тощо. Це є основою понятійного мислення, розуміння основ математики, а не механічного запам’ятовування.
 11. Працюйте над розвитком пам’яті малюка, його уваги, мислення. Для цього пропонується багато ігор, головоломок, задач у малюнках, лабіринтів тощо в різних періодичних та інших виданнях.
 12. Запровадьте в сім’ї єдиний режим і дотримуйтеся його виконання (обов’язково всі члени родини).
 13. Дитина повинна мати певне доручення і відповідати за його виконання.
 14. Необхідною умовою емоційно-вольового розвитку малюка є спільність вимог до нього з боку всіх членів родини.

Copyright © 2016-2019 Калуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.