Нова українська школа

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 201 7/201 8 навчальному році

Лист МОН №1/9-185 від 27.03.2018 року   "Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році" – Освіта.UA https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60397/print/ 2/17

Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робіт. Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових класів/методичні об’єднання вчителів відповідно до вимог  початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Атестаційні матеріали, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики у двох варіантах, погоджує педагогічна рада і затверджує керівник закладу освіти. Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових. Звертаємо увагу на те, що у разі відсутності учня (вихованця) в день проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у колонці під датою її проведення фіксують відсутність учня. На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 1 3.04.201 1 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 1 травня 201 1 року за № 566/1 9304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 1 9.08.201 6 № 1 009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 .08.201 3 № 1 222»). Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1 -4 класів закладів загальної середньої освіти. При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи необхідно враховувати такі аспекти: перевірці підлягає навчальний матеріал, що опановувався учнями впродовж навчання в початковій школі; контрольна робота повинна містити компетентнісно орієнтовані завдання різних рівнів складності; кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу; тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання; завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах.

                         загруженное Шановні батьки майбутніх першокласників !!!

  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-IIIступенів № 7

  ПРОВОДИТЬ НАБІР ДІТЕЙ ДО 1-х КЛАСІВ   НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Для зарахування дитини до 1 класу батьки, або особи, які їх замінюють, подають такі документи:
  • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка;
1.Заява батьків, або осіб, які їх замінюють. 2.Копія свідоцтва про народження. 3.Медична картка дитини встановленого зразка. Вчителі, які будуть працювати з першокласниками у 2016-2017 н.р.: 1-А клас - Перегінець Руслана Дмитрівна 1-Б клас - Мельничук Юлія Борисівна 1-В клас - Попадюк Галина Богданівна

      Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році

Наказ МОН № 940

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 НАКАЗУЮ: 1. Провести з 10 по 20 травня 2016 року державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів    І  ступеня (4 кл.) з трьох предметів .

Copyright © 2016-2019 Калуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.